За нас

„Каммартон България” ЕООД е търговска компания, регистрирана като представителство през 1991 година, а като търговска фирма - през 1992 г. От 2005 година фирмата има внедрена интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14 001 : 2004, OHSAS 18 001 : 2007.

Компанията представлява над 190 водещи индустриални фирми от Швеция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и др. и предлага голямо разнообразие от индустриална техника, инструменти и консумативи, като осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване.

 „Каммартон България”  има развита собствена магазинна, складова и сервизна мрежа в цялата страна. Фирмата има 19 регионални офиса в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Русе, Свищов, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Троян, Хасково.

Персоналът в „Каммартон България” наброява 210 души.

За всеки един доставчик, представляван от фирма „Каммартон”, отговаря Продуктов специалист, запознат детайлно с конкретните продукти и тяхното приложение , за да помага на клиента да направи правилния избор във връзка с неговите специфични нужди. Търговците в регионалните офиси са хората, които са в най-чест контакт с клиентите, познават тяхната дейност, предлагат и доставят необходимите машини и консумативи. Регионалните складове се зареждат два пъти седмично от централен склад в София.

Предлаганите от „Каммартон България” продукти са подразделени в осем търговски отдела:

1.    Заваряване и рязане

2.    Строителна и индустриална техника

3.    Индустриални инструменти и консумативи

4.    Обща индустрия

5.    Лични предпазни средства

6.    Бояджийска и бластираща техника

7.    Помпени системи и оборудване

8.    Складова и опаковъчна техника

Фирмата ни предлага и услугата отдаване на  индустриални машини под наем, което дава възможност да се решат временни технологични проблеми или клиентите да се убедят във възможностите на дадена машина, преди да направят  избор за покупката й.

Клиентският регистър на фирмата обхваща над 13 000 български фирми - държавни, частни и със смесен капитал, големи, средни и малки - „Булярд”, „Трансвагон”, „Бесттехника ТМ”, „ВРЗ Карлово”, „Челопеч майнинг”, „Спарки”, „АЕЦ Козлодуй”, „Елаците мед”, „Кумерио Мед – Пирдоп”, „Стомана”, „Златна панега цимент”, „Солвей Соди”, “Холсим”, „Алпине”, „Андезит”, Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър ЕООД и други:

Референтен лист

Основната цел в дейността на „Каммартон България” e изграждането на дълготрайни партньорски взаимоотношения с клиентите си и удовлетворяването на техните специфични нужди.
За това свидетелства и фирменият слоган на „Каммартон България” ЕООД:

ВЕРНИЯТ ТОН

Сертификат - ISO 14 001 : 2004

Сертификат - OHSAS 18 001 : 2007

Сертификат - ISO 9001 : 2015

Етичен кодекс на Каммартон България ЕООД

Правилник за вътрешния трудов ред

Финансов отчет на Каммартон България ЕООД за 2014 година

Отчет за всеобхватния доход на Каммартон България ЕООД за 2014 година

Отчет за финансовото състояние на Каммартон България ЕООД за 2015 година

Отчет за всеобхватния доход на Каммартон България ЕООД за 2015 година

Отчет за всеобхватния доход на Каммартон България ЕООД за 2016 година

Отчет за финансовото състояние на Каммартон България ЕООД за 2016 година

Отчет за промени в собствения капитал на Камматрон България ЕООД за 2016 година

Отчет за паричните потоци на Каммартон България ЕООД за 2016 година

Отчет за финансовото състояние на Каммартон България ЕООД за 2017 година

Общи условия за доставка

Декларация за социална отговорност

Политика по качество, безопасност и околна среда

Общи условия за извършване на сервиз на оборудване и инструменти, собственост на клиента

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по отношение защита на личните данни

Направете запитване