Генератори

Генератори за постоянно и аварийно захранване

Генератори за постоянно и аварийно захранване

Генератори с мощност до 6.6 kW, мощност от 10 до 65 kVA, мощност от 2.6 KW до 6.6 KW,...

Заваръчни генератори

Заваръчни генератори

Генератори с мощност до 250А, мощност от 250А до 400А, мощност над 400А

Генератори за постоянно и аварийно захранване. Модели заваръчни генератори

 

Полезни ли са генераторите

 

Има различни видове генератори. Най-известен безспорно е електрическият. Той представлява електрическа машина, която се върти. Състои се от два главни компонента. Това са статор и ротор, съответно неподвижна и подвижна част. Роторът се задвижва от първичен двигател, който може да бъде парна или водна турбина.
 
През 1832 г. Майкъл Фарадей открива, че се генерира потенциална разлика между краищата на проводника. Това става вследствие на движението на проводник в магнитно поле. Посоката е перпендикулярна на силовите линии на магнитното поле. Фарадеевият диск произвежда постоянен ток с малки стойности. Той е електромагнитен.
 
Много генератори вече произвеждат електрическа енергия за индустриални нужди. Първият такъв е динамото. В днешно време той е и най-важният генератор в употреба. Използвайки принципите на електромагнетизма, то преобразува въртенето в променлив електрически ток. През 1832 г. е построено първото динамо, основано на Фарадеевия принцип. Използваният от него постоянен магнит е въртян от манивела.
 
Той е разположен така, че южният и северният полюс минават до обвито с проводник парче желязо. Впоследствие се разбира, че въртящият се магнит произвежда токов импулс. Това се получава всеки път, когато покрай намотката премине полюс. Южният и северният полюс индуцират токове с противоположни посоки.
 
Различните генератори пораждат електрически ток, а не електрически заряд. Той се намира в навивките на проводника или в самия него. Все едно водна помпа да създава поток вода, но да не я произвежда. Има други генератори, които се основават на различни електромагнитни явления. Такива явления са пиезоелектричният ефект или магнитохидродинамика.
 
Генераторите се основават на електростатични принципи, преди да се открие връзката между електричеството и магнетизма. Електростатичните генератори не са много ефективни. Полезни са единствено за научни упражнения, които изискват високо напрежение. Значението на генератора е голямо. Благодарение на всеки такъв производството на електрическа енергия е постоянно. Неговото откритие е едно от най-значимите за човечеството.

Направете запитване