Компресори и изсушители

Винтови маслени компресори - L серия

Винтови маслени компресори - L серия

Маслени винтови компресори L серия - L02 - L250

Безмаслени компресори - D & DH серии

Безмаслени компресори - D & DH серии

Компресори-D серия, центробежни компресори QUANTIMA, Компресори с водно впръскване OIL ...

Пластинчати маслени компресори - HV серия

Пластинчати маслени компресори - HV серия

Пластинчати маслени компресори

Мобилни компресори

Мобилни компресори

Мобилни компресори серии CP и C10-12 – C30G

Индустриални изсушители - DehuTech

Индустриални изсушители - DehuTech

Адсорбционният изсушител на Dehu Tech AB е компактно устройство с основни конструктивни...

Ресивъри за сгъстен въздух

Ресивъри за сгъстен въздух

Варианти за всички типични приложения

Резервни части и консумативи за компресори

Резервни части и консумативи за компресори

Оригинални части и консумативи за всички видове компресори

  Широка гама компресорно оборудване - Всеки компресор се доставя в готов агрегат

 

Компресори за въздух

 
Компресорите са много важни за всички индустриални предприятия. Те харчат най-много електроенергия. Като цяло компресорите се делят на два вида-обемни и турбокомпресори. При обемните определеното количество газ се затваря в работна камера. Тя извършва въртеливи и праволинейни движения. Обемът й се намалява за сметка на увеличаване на налягането на газа.
 
Турбокомпресорите действат на принципа на динамичното взаимодействие между лопатките на работното колело и транспортирания газ. Въртеливите движения на колелото са постоянни. Това предава енергия на газа и така налягането му се увеличава още в колелото. Също така нараства и кинетичната енергия. Често използвани са и различните компресори за въздух.
 
Те са способ за превръщане на сила от електрически мотор в кинетична енергия чрез въздух под налягане. Способите за сгъстяване на въздух са много. Те се разделят на положително изместени и отрицателно измествани.
 
„Позитивните” компресори за въздух работят чрез въздушни струи в камери, чиито обем е малък, така че въздухът да може да се сгъсти. Подвижната клапа действа на принцип чрез изпомпване на въздух в камерата, като клапата се движи постоянно. Има еднопосочни клапи, които насочват въздух в камера със сгъстен въздух. 
 
Към „отрицателните” компресори спадат и центробежните. Те използват центробежна сила, захранвани от работно колело. То ускорява и след това забавя скорост, което кара задържания въздух да премине под налягане.
 
Всички компресори са жизнено необходими. Всеки компресор се доставя в готов агрегат. Той се състои от задвижващ двигател и много допълнителни устройства. Те са обединени и това намалява експлоатацията на съоражението. Изграждащите параметри на компресора са производителност, налягане при изхода и др.
 
От значение е и сгъстеният въздух. Той е четвъртият основен ресурс. Преди него са електричеството, водата и природния газ. Големите пречиствателни станции и малките цехове използват сгъстен въздух. Това единодушно говори за неговото огромно значение. Той е неделима част от промишлеността. Индустрията до голяма степен дължи съществуването си на него. 
 

Видовете компресори

 

Безспорно е, че сгъстеният въздух е важен енергиен източник в промишлеността. След електричеството, водата и природният газ именно той е четвъртият природен ресурс. Сгъстеният въздух се използва в голям брой предприятия. Това могат да бъдат както малки цехове, така и големи пречиствателни станции.

 

От всеки друг тип оборудване в което и да е предприятие именно различните компресори консумират най-много енергия. Компресерната уредба обхваща няколко главни подсистеми и голям брой компоненти. Някои от главните подсистеми са компресорът, основното задвижване и системата за управление и регулиране. Оборудването за обработка на въздуха и въздухоразпределителна система са други важни и главни подсистеми.

 

Съвременните компресори се доставят като готов агрегат, състоящ се от компресор и задвижващия го двигател. Има и още много допълнителни обединени устройства, които облекчават експлоатацията и монтажа на съоражението. Промишлеността не може да съществува без компресорите, благодарение на които се пречистват питейната вода и въздуха в големите индустриални градове.

 

Огромното разнообразие от използваните конструкции все пак не обособяват много видове компресори. Основните видове са два, като всеки от тях има собствени отличителни черти. Това са обемните и турбокомпресорите, а и двата от тях са известни на много хора. В онлайн пространството има много информация, която всеки желаещ би могъл да прочете.

 

При обемните определено количество газ се затваря в работна камера, чиито движения са праволинейни или въртеливи. Тъй като обемът на камерата се намалява механически, това предизвиква нарастване на налягането. Преместването му от входа до изхода на машината също е резултат от механическото намаляване на обема. Газът се мести с променлива скорост, а течението на изхода пулсира.

 

При турбокомпресорите има динамично взамодействие между транспортирания газ и лопатките на работното облекло. Движението на колелото е въртеливо, като честотата на въртене е висока и постоянна. Така на газа се предава енергия, в резултат на което налягането се увеличава още в работното колело.

 

Междувременно нараства и кинетичната енергия, като част от нея се преобразува в допълнително увеличение към налягането в елементите след работното облекло. Отсъствието на пулсации се обеснява с непрекъснатото течение на газа от входа към изхода. Осевите и центробежни компресори се отнасят към турбокомпресорите, които са вторият основен вид.

 

И двата вида компресори са широко използвани в промишлеността. Днес броят на функциониращите фабрики и предприятия е огромен, което съвсем естествено води до нуждата от компресорите. Сгъстеният въздух също е много важен, особено за големите пречиствателни станции. С негова помощ сигурността за здравето на хората се увеличава неимоверно много.

Направете запитване