Помпи

Помпи за отопление

Помпи за отопление

NB, NBG, NBE, NBGE, NK, NKE, UPS серия 200, ТР,ТРЕ серия 1000

Помпи за климатизация

Помпи за климатизация

NB, NBG, NBE, NBGE, NK, NKE, UPS серия 200, ТР,ТРЕ серия 1000

Помпи за нагнетяване

Помпи за нагнетяване

GRUNDFOS, SHAKTI Pumps Ltd. CR, CRI, CRN,Hydro MPC, Hidro Multi-E/-S, Hidro Solo-E/...

Помпи за битово водоснабдяване

Помпи за битово водоснабдяване

GRUNDFOS, Zehnder Pumpen, SHAKTI Pumps Ltd. CM, CME, JP, MQ

Помпи за отпадни води

Помпи за отпадни води

Дренажни, Иноксови, Суспензни, Хидравлични потопяеми, Шламови помпи

Помпи за индустриални приложения

Помпи за индустриални приложения

Двойно-диафрагмени дозиращи помпи Хъски 205, Хъски 307, Husky 1050

Диафрагмени помпи

Диафрагмени помпи

Двойно-диафрагмени дозиращи помпи Хъски 205, Хъски 307, Husky 1050

Помпи за дозиране и дезинфекция

Помпи за дозиране и дезинфекция

Двойно-диафрагмени дозиращи помпи Хъски 205, Хъски 307, Мембранни дозиращи помпи

Бутални помпи

Бутални помпи

Saniforce Husky

Перисталтични помпи

Перисталтични помпи

За процеси, свързани с промишлено изпомпване, дозиране и точно измерване на абразивни, ...

Шнекови помпи

Шнекови помпи

За най-взискателните промишлени суспензии.

Пинч вентили

Пинч вентили

За изключване и контрол на редица приложения.

Помпи за отопление, климатизация, нагнетяване, водоснабдяване, за зелена енергия и др.

Видове помпи

 

По своята същност помпата е хидравлично устройство за придвижване на вода. Течностите се движат само от по-високо към по-ниско ниво, ако не се влага допълнителна енергия. Помпата също така придвижва флуиди и газове. Движението на флуидите се влияе най-вече от триенето и наличието на завои в инсталацията.
 
Съществуват различни видове помпи. Това зависи от различните параметри, каквито са например принципа на действие и особености в конструкцията. Според първия параметър помпите биват електромагнитни, центробежни и вихрови. Според втория са зъбчати и винтови. Според разположението си пък те могат да са потопяеми или наземни. Това са само част от многобройните видове.
 
Може би най-разпространеният вид помпи са центробежните. Тяхното предназначение е основно за студена и гореща вода. Също и за корозивни течности, каквито са нефтът и различните киселини. Действат чрез предаване на кинетична енергия от въртящ се ротатор на частиците от флуида, които се намират между частите му.
 
Друг вид помпи са осевите, познати също като „аксиални”. Те служат за подаване на течности в големи количества. Течността получава енергия при силово въртящи се колела. Именно по този начин е обусловена и тяхната работа. Частиците на предаваната течност получават краволинейна траектория. При преминаването от входа към изхода на помпата тя се изправя.
 
Разпространен вид помпи са и вихровите. Тяхната самоизпомпваща способност е голяма. Използват се предимно за субстанции, които се изпаряват лесно. Те се комбинират с центробежните помпи. Вихровите такива биват два вида-открит и закрит. При втория частиците на течността преминават в канал на корпуса под влияние на центробежни сили.
 
Така те предават своята кинетична енергия на средата, намираща се там. Като се движат през вихровото си преместване, частиците преминават няколко пъти през ротора. Те получават определена от него енергия. При открития тип течността се подава в близост до вала. След това преминава през дисковете на работното колело. Всички видове помпи са ценни и полезни. Те са есенцията на инженерните системи.
 

Правилният избор на помпи

 

Има различни видове помпи и всеки един от тях се използва масово в промишлеността. На практика тя не може да съществува без помпите, които са основна движеща сила. В наши дни изглежда невъзможно да си представим функциониращи пречиствателни станции и предприятия без наличието на помпа.

 

В зависимост от своето разположение помпите са два вида  - повърхностни и потопяеми. Първите са с лесна експлоатация и са много евтини. Поради тази причина много хора ги търсят, за да спестят пари. Друго техни главни предимства са лесното им монтиране и пренасяне. Самото им име подсказва, че се поставят извън водоизточника.

 

Това означава, че имат наземен монтаж и изпомпват води предимно от повърхностни водоеми. Това са плитки кладенци и подпочвени води, дълбоки до 7 -8 метра. Помпите от този вид създават напор от около 45 – 60 м. , а производителността им е 3 -5 кубични метра на час.

 

За повишаване на налягането при водопроводи се използват незасмукващи помпи, които са повърхностни. Самоизмукващите пък са за изпомпване на вода, която се намира непосредствено във водоизточника. За битовите цели обикновено се използват помпи с хоризонтален монтаж. Именно благодарение на широката им употреба в бита и ежедневието те са постоянно търсени от много хора.

 

Вертикалните помпи са по-специфични и се използват в други сфери, а не в бита. Използват се за високонапорни станции, за получаване на високо налягане. Въпреки това се използват и за еднофамилни къщи, но това не се среща често. Това съвсем не означава, че интересът към тях е слаб.

 

За да направите правилен избор на помпа, трябва внимателно да проучите характеристиките на основните видове. Изборът на помпа също така зависи главно от параметрите на производителност и напор. Производителността показва колко литра в минута може да придвижи помпата, а напорът показва височината. С други думи, колко високо може да бъде доставена водата.

 

Промишлеността се развива непрекъснато, но именно помпите имат най-голям принос. Те са основна движеща сила, благодарение на която функционират редица предприятия. Ако работите с помпи, значи със сигурност познавате техните основни характеристики. Това при всички случаи е предимство, защото познанията в тази област със сигурност ще ви донесат редица ползи.

 

Направете запитване