Горелка за ВИГзаваряване ESAB TXH 151V, 201V с вентил

ВИГ горелка ESAB TXH 151V и 201V, OKC 50 с газов вентил.
Общи характеристики
Предлагат се с дължина 4 m или 8 m.
Технически данни
ПараметърСтойност
TXH 151V120  60 %
TXH 201V150  60 %
Технически спецификации
Технически спецификации