Горелка за ВИГзаваряване ESAB TXH 251w, 401w

ВИГ горелка ESAB TXH 251w и 401w, OKC 50 с водно охлаждане.
Общи характеристики
Предлагат се с дължина 4 m или 8 m.
Технически данни
ПараметърСтойност
TXH 251w250 A  60%
TXH 401w350 A  60%
Технически спецификации
Технически спецификации