Заваръчна маска Speedglas 9100 FX с повдигащ се фотосоларен филтър

Заваръчна маска Speedglas 9100 FX с повдигащ се фотосоларен филтър.
Общи характеристики
Заваръчна маска Speedglas 9100 FX с повдигащ се фотосоларен филтър. Предлага се с 4 типа фотосоларн филтри: 9100V, 9100X, 9100XX и 9100XXi.
Технически спецификации
Технически спецификации