Машина за заточване на електроди G-Tech Handy II

Машина за заточване на волфрамови електроди G-Tech Handy II
Общи характеристики
G-Tech Handy II е лесно за използване преносимо устройство за заточване на волфрамови електроди. G-Tech Handy II може да заточва волфрамови електроди без употребата на държач или инструмент. Шлайфглавата може да се настройва в три различни позиции: 0, 1 и 2. Във всяка позиция се използва различна част от шлайфащия диск, като по този начин се оползотворяват и двете страни на диска, което от своя страна удължава продължителността на употреба и намалява разходите.
G-Tech Handy II е оборудван с мултифункционален капак, който позволява заточване на електрода под ъгъл от 90 градуса. Машината може да бъде фиксирана към маса чрез включените аксесоари.
G-Tech Handy II се доставя сглобен и готов за заточване на електроди с размери O1.6, 2.0, 2.4 и 3,2mm. Предлага се и шлайфглава за заточване за размери O1.0, 4.0, 4.8 и 6,0mm като допълнителна опция, която се поръчва отделно.