Шланг за пропан-бутан GCE Ф8 mm

Шлангът е подходящ за налягане до 20 bar.
Общи характеристики
Гумен маркуч за употреба с пропан бутан при рязане и заваряване и свързани с тях процеси.
Подходящ (LPG), (MPS), (CNG).
Вътрешна част: Синтетична гума, устойчива на втечнен газ и газове пропан - бутан.
Армировка: Синтетичен текстил с висока якост на опън
Външно покритие: Оранжев синтетичен каучук, устойчив на абразия и атмосферни влияния. Гладка повърхност.
Температура: -20 ° C / + 60 ° C
Коефициент на безопасност: 3 : 1
Маркиране: В съответствие с посочения по - долу стандарт. Стандарти: ISO 3821