Заваръчен мултипроцесен инвертор CEA CONVEX 321

Мултипроцесорен инвертор със синергични линии
Общи характеристики
Mултипроцесен, компактен токоизточник за заваряване в МИГ/МАГ, РЕДЗ и ВИГ с контактно запалване на дъгата.
Машините от серия CONVEX и CONVEX PULSE са подходящи за работа от по-малко опитни оператори, с лесно регулиране на всички параметри на заваряванете по интуитивен начин. След като бъде избрана желаната програма, машината автоматично определя най-добрите параметри, въз основа на вида на материала, диаметъра на телта и използвания газ, „ноу-хау“ на CEA, придобит с над 65 годишен опит.
Тези токоизточници представляват най-добрия избор във всички индустрии и за всички приложения, изискващи висока точност и повторяемост на резултатите, особено при леки производствени дейности.
Поддържа следните методи на заваряване:
• МИГ/МАГ
• РЕДЗ
• ВИГ с контактно запалване на дъгата
Предимства на CONVEX 321:
• Синергични линии за управление на заваръчните параметри (необходимо е да се зададе само вида на материала, диаметъра на телта и газовата смес).
• Лесен избор и извикване на синергични криви и заваръчни програми.
• Възможност за запаметяване на до 99 собствени програми.
• Smart PROGRAM - бутон за бърз избор на всяка програма.
• Телоподаващ механизъм с 4 водещи ролки.
• Защитен капак на панела за управление.
• VRD функция.
• Функция за автоматично диагностициране на проблеми.
• Намалена консумация на енергия.
• Възможност за частично или напълно заключване на оборудването с ключ за достъп, чрез парола.
Технически данни
ПараметърСтойност
Захранване3x400  V
Предпазител13  A
Обхват на настройката на тока при МИГ/МАГ10-320  A
Допустимо натоварване при МИГ/МАГ при 40% ПВ320  А
Допустимо натоварване при МИГ/МАГ при 60% ПВ300  А
Допустимо натоварване при МИГ/МАГ при 100% ПВ280  А
Клас на защита23  S
Размери660x290x515  mm
Тегло41  kg
Технически спецификации
Технически спецификации

Свързани продукти