Борфреза Lukas J HFJ 1013.06 Z3

Карбидна борфреза с Z3 единична насечка. 60 градусова.
Общи характеристики
Подходяща за стоманени отливки, заварки, закалени и меки високоякостни стомани.