Комплект стъпаловидни свредла Milwaukee-3 бр

Общи характеристики
Комплекта съдържа следните размери стъпаловидни свредла:
4-12 mm;
4-20 mm;
6-35 mm.