Лепило за цилиндрични детайли Loctite 648 - 250ml

Идеално за лепене на части с хлабина или неточно напасване.
Общи характеристики
Loctite 648 е зелено лепило за цилиндрично лепене с висока якост. Продуктът се втвърдява в затворено пространство в отсъствието на въздух между плътно прилепналите метални повърхности и предотвратява разхлабване и евентуални течове, които могат да възникнат поради удар и вибрации. Показва стабилни характеристики на втвърдяване. Също така действа и върху пасивни субстрати и предлага експлоатация при висока температура и добра поносимост към омасляване.
P1 NSF Reg. No.: 148350
DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236
WRAS (BS 6920): 0808532
Технически данни
ПараметърСтойност
Химичен съставMethacrylate 
Флуоресценция
Якост на напречно срязване>25  N/mm2
Тиксотропни свойства
Вискозитет400-600  mPa·s
Време за фиксиране на стомана3  min
Максимална диаметрална хлабина0.15  mm