Трици за почистване на ръце PRESTO 10 l

Presto дървесни фини трици за почистване на ръце от масла, греси и пигменти. Без съдържание на сапун. Съдържат панол - препарат за защита на кожата и аромати. Неутраелно рН.
Общи характеристики
Това е препарат за почистване на ръце без съдържание на сапун, подходящ за премахването на средни и тежки замърсявания от предимно водонеразтворими събстанции като масла, греси и пигменти. Изключително подходяща защита от замърсявания при работа в гаражи и работилници, печатници, ремонти по шасита, бояджийски цех, строителството и други.