Лепило за големи повърхности Loctite Мacroplast UK 8160 - 24 kg

2К полиуретаново лепило с много висока лепливост, подходящо за изграждането на панелите за LNG/LPG резервоари. За реакцията е нужен втвърдител Loctite 5400.
Общи характеристики
Loctite Macroplast UK 8160 е 2K-PU пастообразен продукт, който се смесва в съотношение 5:1 с Loctite Мacroplast 5400. Консумация на кв. метър - 200-500 грама. Първоначална якост 5-8 часа. Работен температурен диапазон -190 до +80 градуса, за кратко +150 градуса. Добра гъвкавост при ниски температури. Практически не променя обема по време на втвърдяване. Продуктът е сертифициран съгласно IMO за корабостроенето, с ниска степен на разпространение на пламък.