Почиствател за пластмасови детайли Loctite SF 7070 - 400 ml

Loctite SF 7070 почиствател и обезмаслител за пластмасови детайли склонни към напукване. Има сертификат за ХВП - NSF Category K1.
Общи характеристики
Използва се преди лепене. Без риск от напукване при чувствителни субстрати, пластмаси. Специално предназначен за почистване на тежки масла. Подходящ е за повечето пластмасови части, без риск от напукване, когато са под напрежение. Продуктът отстранява масла, греси, смазващи флуиди и метални стружки от пластмасовите части. Формула с разтворител, без съдържание на CFC (хлор, флуор карбонати) за почистване и обезмасляване на части, предназначен за подготовка на пластмасовите компоненти за лепене. Прилага се под формата на спрей или чрез потапяне на детайла при стайна температура. Сфера на приложение: Металообработваща индустрия, работилници, машини.
Технически спецификации
Технически спецификации