Почиствател Loctite 7070 за ХВП

Loctite SF 7070 почиствател и обезмаслител за пластмасови детайли. Има сертификат за ХВП - NSF Category K1. Използва се преди лепене. Специално предназначен за почистване на тежки масла. Подходящ е за повечето пластмасови части без риск от напукване под напрежение. Продуктът отстранява масла, греси, смазващи флуиди и метални стружки от пластмасовите части без риск от напукване при чувствителни субстрати. Формула с разтворител, без съдържание на CFC (хлор, флуор карбонати) за почистване и обезмасляване на части, предназначен за подготовка на пластмасовите компоненти за лепене. Прилага се под формата на спрей или чрез потапяне на детайла при стайна температура. Сфера на приложение: Металообработваща индустрия, работилници, машини.
Общи характеристики
Loctite SF 7070 спрей почиствател и обезмаслител за пластмасови детайли. Разрешение за ХВП К1.
Технически спецификации
Технически спецификации