Покритие за откриване на дефекти Saint Gobain 100 g

Общи характеристики
Използването на Norton Defect Guide Coat преди почистване на грунд ще позволи по-добро идентифициране на повърхностните несъвършенства и гарантиране, че общата площ е шлифована преди покритието.
Технически спецификации
Технически спецификации