Ръждопреобразувател Presto Stop Rust Convert 250ml

Емулсия на водна основа, която спира процесите на образуване на ръжда Presto Stop Rust Converter. Конвертор на ръжда и грунд в една работна стъпка. В зависимост от типа на основата 250 ml са достатъчни за прибл. 5 m?.
Общи характеристики
Presto Stop Rust Converter е органична емулсия на водна основа, която стопира и неутрализира процесите на образуване на ръжда. Метало-органичен железен хелатен комплекс неутрализира ръждивия слой. Наслоява се като грунд върху повърхности, заразени с ръжда, като формира основа за трайно лакиране. След необходимото време на протичане на реакцията осигурява идеална адхезия между основата и впоследствие нанесения кит или боя. Може да се смесва с вода. Без тежки метали и минерални киселини. Покритие се полага най-рано след 6 - 8 часа въздушно сушене, като времето за сушене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и приложеното количество.