WD-40 мултифункционална смазка

WD-40 Смазва. Измества влагата. Предпазва метала от ръжда и корозия. Почиства греси и мръсотия, както и други петна от повечето повърхности. Прониква дълбоко в кухините.
Общи характеристики
WD40 Water Displacement помага и за много други неща в бита, ремонта и производството.
Точка на запалване 47 °C (Tag, open cup). Точка на топене/точка на замръзване:<-66 °C (ASTM D 97).
Продуктът се състои основно от различни въглеводороди.