Плоски безконечни полиестерни сапани

Плоски безкончени полиестерни сапани се изработват от полиестерна лента съгласно EN1492-1, Клас на сигурност 7:1. Характеризират се с своята лекота и гъвкавост спрямо въжените или верижни сапани.
Цветово кодирани.
Общи характеристики
Безконечните полиестерни сапани не се пречупват при повдигане на товари и не повреждат повърността, с която контактуват, използват се и във взривоопасна среда. Резистентни към минерални киселини. Устойчиви към агресивна околна среда. Продукта има етикет, устойчив на външни влияния, с необходимите технически параметри. Изделията са съпроводени с всички необходими документи, изисквани по наредбата за „Безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения” – Сертификат за качество, Декларация за съответствие и Инструкция за експлоатация на български език.
Технически данни
ПараметърСтойност
Товароносимост1-20  t
Дължина на сапана0.5-30  m
Ширина на лентата60-300  mm
Технически спецификации
Технически спецификации