Верижен сапан за пренос на варели

Верижен сапан за повдигане и транспортиране на варели.
Общи характеристики
Оборудван със специални лапи за варели и кръглозвенна верига.
Предназначен за работа с кран или друг вид подемник.
Клас на сигурност 4:1.
Технически данни
ПараметърСтойност
Капацитет1  t
Тегло3  kg