Мултиметър 1000V - 20A Limit 400

Цифров мултиметър с ръчен избор на обхват на измерване.
Общи характеристики
Измерва DC/AC напрежение, DC/AC ток, съпротивление, капацитет, честота и температура. Също така тест за диоди, тест за транзистори, тест за непрекъснатост със зумер, функция за задържане и предупреждение за нисък капацитет на батерията. Доставя се в комплект с тестови кабели, батерии. Дължина на скалата 1999. Изолация CAT II 600 V / CAT III 1000 V съгласно IEC 61010. Защитен предпазител до 20 A.