Зачистващи клещи Milwaukee

Зачистващи клещи 190 mm
Общи характеристики
- Подходящи за заголване на кабели с диаметър:0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 4.0 mm.
Технически данни
ПараметърСтойност
Дължина190  mm