Клещи чираци С-форма BAHCO 2963

Размери: от 280 до 580 mm.
Общи характеристики
- Подходящи да се използват за придържане на два елемента при заваряване, запояване, залепване и други
- Финиш: Хром