Брус BAHCO LS-COMBINESS

Брус за заточване с дължина 100 mm.
Общи характеристики
- Синтетичен 2-компонентен изкуствен брус за заточване на лозарски ножици, брадви, ножове и други.
- Препоръчва се да се използва с вода или смазка за максимален ефект.
- Зелена страна със зърнистост 180 зърна/cm2 за грубо шлайфане на повредени метални повърхности.
- Сива страна със зърнистост 400 зърна/cm2 за фино шлайфане на повредени метални повърхности.
Технически данни
ПараметърСтойност
Тегло75  g