Нож MORAKNIV Survival със запалка и точило черен

Отстрото като бръснач острие на MORAKNIV Survival е с дебелина на стоманата 2.48 mm и е специално проектирано да издържа на висока температура и огън.
Канията е снабдена с диамантено точило за заточване на ножа и с кремък.
Произведената чрез кремъка искра може да се използва, както за запалване на огън, така и като авариен сигнал.
Общи характеристики
Дебелина на острието: 2.48 mm.
Дължина на острието: 109 mm.