Система за проследяване и Ръководство за оператор SQS Atlas Copco

Софтуерно решение за Индустрия 4.0, което не позволява грешки при производство на продукт
Общи характеристики
SQS е софтуер за предотвратяване на грешки, който помага да се постигнат нулеви дефекти и да се намалят разходите за преработване, брак или гаранционни претенции.
В комбинация с индустриален компютър HLTQ направлява операторите стъпка по стъпка през процеса на сглобяване.
Софтуерът гарантира, че всички винтове са сглобени с подходящия инструмент, правилната програма и правилния цикъл, за да подобри качеството на продуктите и да острани брака.
Функцията за събиране на данни записва резултатите от всички операции за пълно проследяване на процеса.
Интегрираният конфигуратор има удобен за потребителя интерфейс, който не изисква умения за програмиране, за създаване и конфигуриране на нови продукти и процеси.
Активиране/деактивиране на инструмент:
• Активира и деактивира инструменти чрез контролер.
• Автоматична програма или избор на последователност.
Визуално ръководство за оператор:
• Ръководство за оператори стъпка по стъпка.
• Гарантира, че всичко е направено точно с една операция.
Контрол на достъпа на потребителя:
• Предотвратява неоторизиран достъп до системата.
• Прилага потребителските задължения и правомощия.
Верификация и документация на части в продукт:
• Идентифицира частите чрез сериен номер или ID номер.
• Гарантира, че правилните части са вложени в продукта.
Цифрова входове/изходи:
• Позволява лесно свързване на външни устройства.
• Премахване на необходимостта от PLC.
Насочване на оператор за избор на части:
• Визуално насочва операторите при избор на части чрез външни сензори.
• На база входно/изходни сигнали.
Съхранение на данни:
• Проследяване на всички операции (въртящ момент, части, цифрови I/O, потвърждение) и пропуснати задачи
Технически спецификации
Технически спецификации