Прахова маска CN P1 CV с активен въглен и клапан

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация до четири пъти граничната стойност.