Прахова маска CN P1 V с клапан

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация до четири пъти граничната стойност.

Свързани продукти