Прахова маска CN P1

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация до четири пъти граничната стойност.