Прахова маска CN P2 CV с активен въглен и клапан

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация 12 пъти граничната стойност. Подходящи за приложенията на CN P1 CV, а също в леярни, при заваряване и т.н.