Прахова маска CN P2 V с клапан

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици до 12 пъти граничната стойност.