Прахова маска CN P2

Общи характеристики
Подходящи за среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация до 12 пъти граничната стойност.
EN 149