Прахова маска CN P3 V с клапан

Общи характеристики
За среда със съдържание на твърди и течни частици с концентрация до 50 пъти граничната стойност.