Адаптор SR 280-3 за филтри Sundstrom Safety

Общи характеристики
Дава възможност филтрите Sundstrom да се монтират към всички модели маски със стандартна резба 40 х 1/7 .
ЕN 148-1