Предпазен филм за цяла маска SR 200 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Предпазен филм SR 343 за поликарбонатен и SR 353 за стъклен визьор за целолицева маска SR 200.
Лесно се поставя на поликарбонатния или на стъкления визьор. Предпазният филм осигурява отлична защита на визьора.