Тестващ диск SR 322 Sundstrom Safety

Общи характеристики
Предназначен за проверка на уплътняването на полумаските и целолицевите маски преди употреба и за съхранение и удължаване живота на филтрите.