Система с принудително въздухоподаване SR 500 Sundstrom Safety

Общи характеристики
SR 500 са системи за филтриране и подаване на въздух, зaхранвани от батерия, които, заедно с филтрите и одобрените средства за защита на главата (качулки – SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, каска SR 580, шлем SR 570, полумаска SR 900, цяла маска SR 200 и
заваръчен шлем SR 590), са част от системите за принудително подаване на въздух, одобрени в съответствие с EN 12941 и ЕN 12942.
SR 500 са алтернативен вариант на филтриращо устройство във всички случаи, за които се изисква. Това се отнася особено за тежка, продължителна работа или работа при високи температури. Системите са снабдени с филтри и дихателен шланг, през който филтрираният въздух се доставя до качулката /шлема/ каската/маската. Създаваното по-високо налягане в качулката/ шлема/каската/маската предотвратява навлизането на замърсен въздух от околната среда. Системите се оборудват с два филтъра.
Управлението се осъществява само с един бутон за включване, изключване и избор на работен статус.
Предлага се и модел SR 500 EX за работа в потенциално експлозивна среда (АТЕХ Directive 94/9/EC).
EN 12941 ЕN 12942
Технически данни
ПараметърСтойност
Режим на работа175/240  l/min
Батерия литиево-йонна Стандартна/HD2.2/3.6  Ah
Работно време със STD батерия при 175/240 л/мин8/5  h
Работно време със HD батерия при 175/240 л/мин13/8  h
Време за зареждане на батерията2  h
Тегло1350  g