Префилтър държач Sundstrom Safety

Общи характеристики
Служи за поставяне на праховия префилтър SR 221 пред основните филтри на полумаските и целолицевите маски.