Вътрешни антифони 1130 с корда в индивидуална опаковка

Общи характеристики
Модел 3M 1130 с корда в индивидуална опаковка за еднократна употреба.
EN 352-2, SNR – 34 dB