Ротационен диск с опашка Combi SFM 04020.06 A 104/80

Общи характеристики
Подходящи за:
Предварителна обработка
Отнемане на ръжда
Предполиране