Ротационен диск с опашка Combi SFM Lukas 04020.06 A 106/150

Общи характеристики
Подходящи за:
Предварителна обработка
Отнемане на ръжда
Предполиране
Технически спецификации
Технически спецификации