Комплект шлайфгрифери Lukas SCHLEIFSTIFTE 6MM 45 бр.

Шлайф грифери 4, 5, 14, 36- и 45 броя . Асортименти в различни форми с размери на опашката от 3 и 6 мм.
Общи характеристики
Комплект шлайфгрифери от 45 бр с опашка 6 мм.