Шлайфгрифер за стомана Lukas SP 0510.03X50 NDW 100 QU V115

Шлайф грифер форма SP
Общи характеристики
Приложение : За шлайфане на инструментална стомана, наличен на диаметри от 5 и 8 мм и опашка 3 мм.
Технически спецификации
Технически спецификации