Машинна горелка GCE BIR+PB 32/220 без въртоци

Уникална охладителна система. Стабилният и сигурен месингов инжектор се поставя в масивното тяло на горелката. Алуминиевият охлаждащ топлообменник след инжектора завършва охлаждащата функция на BIR + ™. Топлината се транспортира далеч от инжектора, който предпазва горелката от обратен удар. Тези характеристики гарантират висока сигурност на процесите, безопасност при работа и дълъг живот на оборудването.
Общи характеристики
Горелката е подходяща за употреба с различни типове дюзи за рязане (стандартни AC, високоскоростни ASD, високоефективни AHD) за ацетилен и (стандартни PUZ, високоскоростни PSD, високоефективни PHD) за пропан, природен газ и смесени горивни газове.