Машина за изсмукване на утайки Zehnder USS3000

Мобилна мембранна помпа със смукателно и нагнетателно присъединяване
Общи характеристики
Н - 12м
Макс.височина на засмукване – м. 6.5
Пропускливост - мм 15
Тегло - kg. 23
Продуктов номер 15639

Почиства
силно замърсени градински езера
шадравани
басейни