Помпи за дренажни води Grundfos Unilift KP

Потопяеми за дренажни води
Общи характеристики
Технически данни

Максимален дебит: 4.17 l/s
Максимален напор: 9.05 m
Температура на течността: 0 .. 50 °C