Вертикални многостъпални помпи GrundfosCR

Вертикална многостъпална центробежна помпа с вход и изход на едно и също ниво.
Общи характеристики
Технически данни

Максимален дебит: 185 m3/h
Максимален напор:482.5 m
Максимално налягане: PN 30 bar
Температура на течността: -30 .. 120 °C

Индустриални приложения