Осово засмукващи помпи Grundfos NBG

Близко-куплирани помпи съгласно ISO 2858
Общи характеристики

Максимален дебит: 1400 m3/h
Максимален напор: 217.9 m
Максимално налягане: 25 bar
Температура на течността: -25 .. 140 °C

Области на приложение:

Отопление
Климатизиране
Нагнетяване
Индустриални приложения